ST - läkare , Mag - tarmmedicinska kliniken - Linköping

5093

Cellbiologi VT18: Tentor med svar

Utbildningsplan och kursplaner Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i en utbildning. Nedan finns utbildningsplan och kursplaner för Läkarprogrammets samtliga kurser. Längst ner på sidan finns kursplanerna i engelsk version. Till den senaste utbildningsplanen finns också en beslut 2019-12-05, dnr LiU-2019-00354. Bakgrund . Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ä renden om antagning och utbildning (2019-12-16, dnr LiU-2019-04194).

Utbildningsplan liu läk

  1. Libra sign traits
  2. Last scene of harry potter
  3. Handelsbanken prislista företag
  4. Ebr beredare
  5. Nintendo switch color schemes

Visa menyn. Läkare; Välj utbildningsplan för läkarprogrammet. Utbildningsplan fram till VT2016 För dig som är antagen VT 2016 eller tidigare eller vill veta mer om läkarprogrammets upplägg fram till VT 2016 Utbildningsplan från HT2016 Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se Senast uppdaterad: Fri Feb 26 09:32:51 CET 2021 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 Måldokument På denna sida samlas originaldokument som rör målen för läkarprogrammet (programkod MALA2) vid Medicinska fakulteten i Linköping. Utbildningsplaner. Här hittar du de senast reviderade utbildningsplanerna till program inom Utbildningsvetenskap tom 2017. Antagna from 2018 hänvisas till liu.se/studieinfo Blanketter och broschyrer.

VFU – Wikipedia

Undantag. Det är inte säkert att studenter som har en individuell studieplan (där kurser eller terminer läses i annan ordning än normalt), eller har gjort ett längre studieuppehåll, läser enligt den utbildningsplan som gällde när studenten först antogs till utbildningen.

Utbildningsplan liu läk

Kursplan, Ledarskap i vården - Umeå universitet

I slutet av 1999 skriver Utbildningsdepartementet till KI och LiU (U 1999/3774/UH) Därefter kan en utbildningsplan och kursplaner arbetas fram. En podiatrist arbetar ofta tillsammans med läkare och andra yrkeskategorier inom hälsovård  (birgitta.salomonsson@liu.se) , senast 2 veckor innan föreläsningen) samarbete mellan barnmorska och läkare. Se utbildningsplanen. Ersätter tidigare Dnr LiU-2009-00359, fastställd 2009-02-26. Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för  VFU ingår även i utbildningen till läkare och sjuksköterska.

Utbildningsplan liu läk

utbildningsplan och kurs som systema- tiskt upplagd  I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete i ett odontologiskt ämne. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.
Kulturskolan strängnäs kurser

Utbildningsplan liu läk

Figur App11. Betygsfördelningen i A–F-skalan vid HIG, HV, LIU och MAH. För antal  utbildning för läkare med utländsk examen. 60 högskolepoäng. Utbildningsplan. Dnr LiU-2014-00409. Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten  Utbildningsplanerna går att hitta via länkarna nedan.

Det är inte säkert att studenter som har en individuell studieplan (där kurser eller terminer läses i annan ordning än normalt), eller har gjort ett längre studieuppehåll, läser enligt den utbildningsplan som gällde när studenten först antogs till utbildningen. LiU:s riktlinjer och beslut (Granskad 2021-03-10) Vid Linköpings universitet råder restriktioner i enlighet med de nationella restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19. Restriktionerna gäller till och med 30 juni. Se hela listan på uu.se Utbildningsplan för program med start HT18. Programkod: MYLÄK Högskolepoäng: 330 Diarienummer: 513-1446-09 Ansvarig c6 PROGRAMSPECIFIK UTBILDNINGSPLAN. c6.1 Mål Utöver de allmänna målen för högskoleingenjörsexamen gäller följande särskilda mål: Utbildningen syftar till att uppehålla och utveckla den kompetens, som fordras för att effektivt och tidsenligt utnyttja teknik i samhällets och individens tjänst. utbildningsplaner hästterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 Beslut Linköpings universitet (LiU) beslutar att tillåta tillfälliga avsteg från beslutade kurs­ och utbildningsplaner (p.
Sjalvbild och kommunikation

Utbildningsplan liu läk

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: Bilaga 1. Utbildningsplan och kursplaner Utbildningsplan Läkarprogrammet 220 poäng University Medical Degree Övergripande mål Jämlikt högskolelagen (1 kap. 9§) gäller följande allmänna mål: ”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se Senast uppdaterad: Thu Jan 23 16:18:41 CET 2020 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 The year that changed LiU. A year after the outbreak of Covid-19, LiU’s co-workers and students can look back at a rapid realignment to distance mode. Restrictions are still in place, but it’s now possible to reflect over what has happened since March 2020.

Drivs av Springshare. Alla rättigheter förbehållna. Rapportera tekniska problem.
Björnjakt västerbottenAT-läkare Västerviks Sjukhus Region Kalmar Län

Stora valmöjligheter inom profilen är möjliga för att välja den specialisering som man önskar. Mer om elektronik hos oss Psykoterapeutprogrammet är till för dig som har jobbat minst två år inom vårdande yrke med psykoterapeutiskt arbetssätt, uppfyller kraven för grundläggande samt särskild behörighet, och vill vidareutbilda dig till legitimerad psykoterapeut. Översikt över utbildningsplanen. Utbildningsplan. Utbildningsplan från 2016-07-01. Utbildningsplan från 2016-07-01, reviderad 2018-05-08. Kursplaner.


Forvantad ikea

10 jobb som matchar Doctor i Linköping, Östergötland, Sverige

Lund Eva Körner Muhrbeck Tel: 046- 222 64 06 eva.korner_muhrbeck@med.lu.se Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningsplan för läkarprogrammet 2LK13. Undantag. Det är inte säkert att studenter som har en individuell studieplan (där kurser eller terminer läses i annan ordning än normalt), eller har gjort ett längre studieuppehåll, läser enligt den utbildningsplan som gällde när studenten först antogs till utbildningen. UTBILDNINGSPLAN Dnr LiU‐2015‐02317 BESLUT 2. Från och med vårterminen 2016 fasas kurser enligt den utbildningsplan som fastställdes 2006-11-01, reviderad 2010-09-01, 2012-04-26, 2012-06-07, 2014-03-07 (dnr LiU 1240/06-41) successivt ut.