Mediernas kulturhistoria - Kungliga biblioteket

5498

Skriv arbetarlitteraturens historia! Flamman

av L Birgersson · 2010 · Citerat av 1 — Kuhns teorier nyttjas i den här uppsatsens analys- och diskussionskapitel för att diskutera huruvida litteratursociologin inom BOI- utbildningen kan ses som något  ett reXekterande kring ”sanning” som de teorier om san- ning som rör sig enbart på satslogikens plan inte kan, eftersom dessa utesluter allt för många av de sätt  litteratursociologin åt, enligt Svedjedal? • Vad skiljer en litteratursociologisk studie från t.ex. en biografisk studie? Page 4  Föreläsning ti 2 september 10-12: Texten och samhället. Litteratur: Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi” i Litteraturvetenskap – en inledning.

Litteratursociologi teorier

  1. El energiprogrammet
  2. Bilfirma tomelilla

Identifiera olika aktörer i det litterära fältet 2. Skriftligt redogöra för någon del av den litterära offentligheten 3. Delkurs 4: Litteratursociologi, 7,5 hp Provkod: LISO Delkursen behandlar sambandet mellan litteratur och samhälle ur olika perspektiv, med särskilt fokus på skolans roll i det litterära systemet. Den tar upp skilda teorier om författandets och läsandets villkor, litterära 1. Teori och metod 7.5 hp . Kursen skall ytterligare orientera i ämnets teori och metod samt därmed fördjupa den studerandes förmåga att kritiskt tillämpa sina kunskaper i en vetenskaplig framställning. 2.

Litteratursociologi, distans - Högskolan i Borås

Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på, Kunskap och förståelse Litteratursociologi er et samlebegreb for en række teorier og metoder, der systematisk studerer samspillet mellem litteratur og samfund, dvs. litteratur som en funktion i og af samfundet.

Litteratursociologi teorier

Arbetarklasskildringar i Ragnar Järhults och Per Gunnar

litteratursociologisk / marxistisk analys - där  Kursen belyser litteratursociologin med fokus på Italien som forskningsområde utifrån vetenskapliga teorier och behandlar det italienska litterära systemets  12. 3. Teori. I detta avsnitt presenteras litteratursociologin som forskningsområde samt teorier om arbetarlitteratur och arbetarklass. Litteratursociologi kommer att  Skilda värderingssystem som kanonbildning och populärlitteratur behandlas utifrån litteratursociologiska teorier och genus-, klass- samt etnicitetsperspektiv på  av M Eriksson · 2014 · Citerat av 1 — studeras med hjälp av kvalitativa metoder eller att man tar in teorier från humaniora, som litteratursociologi, eller från samhällsvetenskap. Även Höglund är  Kursen syftar till att ge kunskap om litteratursociologin som forskningsområde Vidare belyses olika textanalytiska teorier som utgår från någon eller flera av de  Hedenus, Anna, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana (red.) (2015).

Litteratursociologi teorier

att ligga på teori istället för som tidigare varit fallet, på hantverket, och tog sin utgångspunkt i Bland litteratursociologins övriga områden finns exempelvis folkrörelserna som kulturella miljöer, författaridentitet och författarförsörjning, smakbildning och det litterära fältet, utgivningsstatistik, förlagshistoria, bibliotekshistoria, historisk och samtida läsarforskning, litterär kanon, datoriseringens betydelse för den litterära kulturen. Litteratursociologin är i likhet med biblioteks- och informationsvetenskap ett tvärvetenskapligt ämne. Boken Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (1997) av Furuland & Svedjedal har genom åren flitigt använts och citerats i ett flertal litteratursociologiska uppsatser vid … Under avsnittet teori och metod görs beskrivningar av hermeneutiska och marxistiska litteraturteorier samt av biografisk litteraturforskning och litteratursociologi. Jag förklarar även varför dessa teorier och litteraturforskning används och hur de hjälper mig i min metod.
Form 4

Litteratursociologi teorier

litteratursociologiska undersökningar utgår ifrån denna teori där tanken är ”att litteraturen avbildar och fångar en historisk verklighet”.12 Skönlitteraturen kan med detta synsätt användas som en socialhistorisk källa för att få kunskap om inte bara människors vardag, utan även deras tankar och känslor. teorin i form av en bok om litteratursociologi, för det andra en källa rörande politiska idéer för att undersöka syftet med materialet, avslutningsvis behövs en källa gällande lyrikanalys för metoden. Följande huvudkällor kommer att användas. Boken Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle har som syfte att Litteratursociologi - Sociology of literature. Från Wikipedia, den fria encyklopedin . En del av en serie på : Sociologi ; Historia ; Teori ( kritisk teori ) 1.3 Teori 1.3.1 Litteratursociologi, en kort introduktion 1.3.2 Litteratursociologiska angreppssätt 1.3.3 Litteraturkritiken som tidsspegel 1.4 Metod och material 1.4.1 Metod 1.4.2 Urval av dagstidningar och recensioner 1.5 Tidigare forskning 2.

Skickas inom 4-5 vardagar. Köp boken Litteraturvetenskap I av Frida Beckman, Torbjörn Forslid, Stefan Helgesson, Martin Kylhammar, Rikard Loman, Daniel Möller, Anders Ohlsson, Anna Williams, Mia Österlund (ISBN 9789144136226) hos Adlibris. Litteratursociologi texter om litteratur och samhälle. av Johan Svedjedal (Bok) 2012, Svenska, För vuxna Ämne: Litteratursociologi, Litteraturvetenskap, Avdelningen för litteratursociologi, Litteratur-vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Uppsala 2018. Malin Nauwercks avhandling A World of Myths. World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths series är en både givande och mångfacette-rad studie av ett nyskapande internationellt för-lagsprojekt, den så kallade Mytserien.
Husbilen test

Litteratursociologi teorier

Litteratursociologi er en samlebetegnelse for en række teorier og metoder, der systematisk undersøger forskellige interaktioner mellem litteratur og samfund, dvs. litteratur som en funktion i og af samfundet. Et eksempel på litteratursociologisk forskning er fx en dansk undersøgelse fra 2016, der kortlagde hvordan forskellige samfundsklasser havde forskellige læsemønstre.[1][2] Genomgående handbok: Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal (2012) a.Värderingar* ”Den fælles kanon”, Dansk litteraturs kanon (2004), s.

Marxistisk feminism. När man talar om moderna eller nya teorier inom litteraturvetenskapen måste de ses i ningen och den litteratursociologi som under- visats inom landets  En professur med beteckningen litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi den sociala konstruktionen av identiteter, inspirerade av feministiska teorier (t.ex.
BildtLitteratursociologi, distans - Högskolan i Borås

Särskilda kapitel ägnas också analysen av makt och genus, barnlitteratur, världslitteratur, litteratursociologi och frågor om litterärt värde. Skilda värderingssystem som kanonbildning och populärlitteratur behandlas utifrån litteratursociologiska teorier och genus-, klass- samt etnicitetsperspektiv på litteratursamhället. Litteratursociologiska problem relateras till biblioteket som institution och bibliotekarien som professionsutövare. Nedan kommer därför relevanta teorier från dessa forskningsdiscipliner presenteras separat. 1.2.1. Litteratursociologi Eftersom denna uppsats ämnar att undersöka litteratur är de litteraturvetenskapliga teorierna av vikt att belysa.


Intersektionell marxist

Idéer och teorier om ordens konst sida 230 etext

En professur med beteckningen litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi inrättades där fr.o.m. läsåret 1978/79 (innehavare Lars Furuland t.o.m. 1991, Johan Svedjedal sedan 1993).