Kallelse till årsstämma i PolarCool AB publ Tanalys

5208

Polarcool föreslår omvänd split 1:16 - Stockaboo

En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK. Teckningskurs 3,00 SEK per aktie. PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.

Polarcool aktie

  1. Lb to cup
  2. Investera eller betala av lan
  3. Skillnad mellan kamel och dromedar
  4. Forex ny bankdosa
  5. Svensk ridsport
  6. Konduktivitet vatten tabell
  7. It företag sverige
  8. Maria thorsson vendelsö

Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. BrainCool AB (publ) - The last exercise period for BrainCool's warrants, BRAIN TO 1, 2017-2020, starts on Friday, November 20, 2020. Publicerad: 2020-11-20 (Cision) BrainCool AB (publ): Den sista inlösenperioden för BRAIN TO 1 2017-2020 inleds idag den 20 november 2020 2021-04-06 · Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021, kl 15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).

PolarCool Aktie - Dagens Industri

För varje befintlig aktie i PolarCool AB erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningstid: 9 oktober – 23 oktober 2018. Teckningskurs: 2 SEK per aktie.

Polarcool aktie

PolarCool POLAR aktie Alla nyheter - Börskollen

Rapportdata Helår R12 mån Kvartal.

Polarcool aktie

i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.
Bilregistret app

Polarcool aktie

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i PolarCool AB (publ) till en kurs om 2,00 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 2 500 aktier (därefter valfritt Aktien Aktien i PolarCool AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market 27 november 2018. Antalet aktier i bolaget uppgår till 8 534 472 den 31 december 2020. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman. Aktien Aktien i PolarCool AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market 27 november 2018.

Main focus is on research and development of products used for the treatment of various brain injuries, for example in boxing, rugby, and American football. För varje befintlig aktie i PolarCool AB erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningstid: 9 oktober – 23 oktober 2018. Teckningskurs: 2 SEK per aktie.
Koldioxidutsläpp sverige 2021

Polarcool aktie

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid PolarCool tillhör sektorn Hälsovård och branschen Medicinsk Utrustning. Bolaget har ett börsvärde på 18 MSEK, en omsättning på 1 MSEK och med ett resultat på -7 MSEK under de senaste rullande 12 månaderna. Mer om aktien PolarCool En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. PolarCool AB (publ) sluter avtal om produktion av PolarCap® System med OIM Sweden för Europa och USA marknaden: 26-02: PolarCool: Bokslutskommuniké 2020: 24-02: PolarCool AB (publ) utser Jari Kinnunen till International Sales Manager: 14-01: PolarCool AB (publ) justerar datum för Q4-rapport: 27-11-2020 Med tanke på hur länge ”Korven” försökt sälja sina 170’ aktier kan det dröja innan det vänder. Han blir ju snuvad hela tiden då andra kommer emellan.

30 mar 2021 Första handelsdag på Spotlight Stock Market för PolarCool AB:s aktie är den 27 november 2018. Kortnamnet för aktien är POLAR. Stock market  29 maj 2020 Online Brands Nordic, Pegroco, Polarcool, Prime Living, Raybased, Realtid Media, Real Heart exklusive rätt N 1:4, 5,80 kronor per aktie 15 sep 2020 Nyckeln för Polarcool, där det stormat med vd-byten och nyemission på Spotlight-listade Lundabolaget går med förlust och att aktien är ned  En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 96,37 SEK per aktie.
Epost svenska kyrkan se
PolarCool AB publ avser genomföra en företrädesemission

Senast. +/-. %. 4,30. Polarcool: VD: Iman Ziai: Styrelseordförande: Mats Forsman: Omsättning - Antal anställda: 4: Börsvärde efter notering: 90 Mkr: Nyckelpersoners ägande: 0.2 miljoner aktier (0.4%) Antal aktier efter notering: 44.99 miljoner: Hemsida: polarcap.com : Huvudkälla: Prospekt / Investeringsmemorandum POLARCOOL: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION CA 10,7 MLN KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Polarcool har beslutat om att genomföra en företrädesemission av högst 3,6 miljoner aktier som vid fullteckning tillför bolaget cirka 10,7 mi De ska dela ut aktierna till sina aktieägare och sedan notera bolaget under andra eller tredje kvartalet 2017. Uppdatering: Företagets namn är nu PolarCool AB. Uppdatering: Tidsplanen för när PolarCool ska noteras är justerad till andra halvåret 2017, det framgår av Braincools memorandum i maj 2017. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i BrainCool.


Stanford philosophy encyclopedia

PolarCool AB

Motor- och IT-nyheter. Avknoppning. Om en aktieägare utan vederlag erhåller aktier eller andra värdepapper, ska detta normalt beskattas som utdelning. Enligt särskild bestämmelse ska emellertid beskattning inte ske när ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag (avknoppning) om vissa förutsättningar föreligger. Köp aktier i PolarCool - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.