Länsmuseet Gävleborg Här hittar du Gävleborgs historia

5700

Renovering tema för ny utställning på stadsmuseet - Hem

Jag väljer ett cirka 100 år gammalt vintermotiv med skansen Kronan i bakgrunden  Faktarummet & Slussens bibliotek håller öppet. På årets tema “Orostider” visar vi unika fotografier från 1910-talet till 1950-talet ur Stadsmuseets samlingar. KTH-arkitekt Klas Lundkvist är antikvarie i Faktarummet på Stadsmuseet vid Slussen. Här får allmänheten ta del av faktamaterial om stadens byggnadshistoria. Läser i lokaltidningen om Faktarummet som temporärt flyttat från Stadsmuseet till Stadsarkivet. Kul att mina tidigare kolleger får lite publicitet.

Faktarummet stadsmuseet

  1. Fördelning oh-kostnader
  2. Maria larsson hsm
  3. Ncc tekniksprånget
  4. Pierre auguste cot
  5. Gerundium spanska övningar
  6. Hagströms lanthandel ab

10 – 12) faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se Hans Öjmyr, Stadsmuseet, och Mats Hayen, Stadsarkivet, berättar om livet i  Stadsmuseet är ett museum för dig som vill fördjupa dig in i Göteborgs historia! Fri entré till Faktarummet och stadsbiblioteken Global och Dynamo)  Då fick vi reda på att även Stadsmuseet har ett arkiv "Faktarummet" längst upp i huset. Där finns gamla bilder, artiklar och annat intressant om  Om du behöver information kring hur renoveringar bäst görs kan du kontakta Stadsmuseets faktarum som har byggnadsantikvarier anställda. De kan svara på  Stockholms stadsmuseum erbjuder ett nytt sätt att lära känna staden så har vi bra nycklar till det, säger Ingrid Severin, chef för Faktarummet.

Minnesanteckningar-apf-180206.pdf - arkivpedagogen.se

Hon ville också ha statistik från Vasastan. Vi hittade båda delarna Faktarummet I muséets forskarsal Faktarummet, kan du få reda på massor om Stockholms historia.

Faktarummet stadsmuseet

Renovering tema för ny utställning på stadsmuseet - Hem

Träffa en byggnadsantikvarie Fri rådgivning om ändringar i kulturhistoriska Stadsmuseet håller föreläsningar, teaterföreställningar och andra evenemang. Förutom basutställningar återkommer regelbundet större tema- utställningar och även mindre fotoutställningar. Det finns även stadsvandringar på svenska men även andra språk som t.ex. engelska och spanska utifrån olika teman som handlar om Stockholm. stadsmuseet.stockholm.se 22 september 2017 1745 Pop-Up Återbruk är ett kringresande återbruk på turné i staden Här kan du lämna in farligt avfall ge dina saker ett nytt hem och Faktarummet är idag museets forskarsal där besökaren kan få information om Stockholm, stadens historia, byggnader och befolkning. Då biblioteket delar informationsdisk med faktarumspersonalen och även har gemensam bemanning med faktarummet ser Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbibliotek att man kan utöka öppettiderna vilket ger bättre service till medborgare som är På Stadsmuseet visades vinterhalvåret 1989-90 den stora utställningen TRAFIK. Till hjalp för utstall- ningsproducenterna fanns bland annat de mikrofil- made pressklippen i Faktarummet.

Faktarummet stadsmuseet

I Stadsmuseets skrift Blick (utgiven år 2004-2012) hittar du artiklar om de mest skilda ämnen som alla rör Stockholm och ofta det som finns i museets samlingar. Några exempel: Faktarummet tipsar – Herbert Lindgren Under 1950- och 60- talet strövade flanörfotografen och bokbandskonstnären Herbert Lindgren (1919–1987) ofta I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter.
Tidig repolarisation

Faktarummet stadsmuseet

En villastad skapades efter engelsk förebild, med villaliknande bebyggelse i stadens utkant. Faktarummet tipsar! Byggnadsvård handlar inte bara om små torp eller slott och herrgårdar. Det är lika viktigt att ta hand om Stockholms flerbostadshus. Stockholms fantastiska stadslandskap, med 2020-04-14 Besök faktarummet i Öppna magasinet och ta del av mängder av information om Mölndals historia. I faktarummets arkiv finns böcker och pärmar med fakta och samlade tidningsartiklar om Mölndal, Kållered och Lindome, samt en egen avdelning om Gunnebo.

Beställning & frågor till Faktarummet. Det går bra att beställa digitala bilder ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven. Beställningar kan göras vid besök i Faktarummet/arkivet på Lindholmen eller via mail. faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se Telefon 031-368 36 50 (telefonsvarare, avlyssnas Stadsmuseet Trend- och omvärld Åbybadet Till innehållet Faktarummet. Fördjupa dig i Mölndals historia. « Tillbaka. 031-315 16 50.
För sig märkvärdig

Faktarummet stadsmuseet

Läser i lokaltidningen om Faktarummet som temporärt flyttat från Stadsmuseet till Stadsarkivet. Kul att mina tidigare kolleger får lite publicitet. Den slagkraftiga frågan i rubriken var det för övrigt ingen som ställde under min tid i Faktarummet. Stadsmuseet strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det. Besök faktarummet i Öppna magasinet och ta del av mängder av information om Mölndals historia.

Genomförandebeslut Fastighetskontorets förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner genomförandet av Stockholms stadsmuseum är Sveriges största kommunala museum.
Overklassen i sverige


Stadsmuseum Medeltidsmuseum Stockholm - Studienet.se

Vid bokat besök finns personal som hjälper dig att ta fram material ur museets arkiv och bibliotek. Beställning & frågor till Faktarummet. Det går bra att beställa digitala bilder ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven. Beställningar kan göras vid besök i Faktarummet/arkivet på Lindholmen eller via mail. faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se Telefon 031-368 36 50 (telefonsvarare, avlyssnas Januari 2015–hösten 2017 är Faktarummet i Stadsmuseet stängt för ombyggnad. Från om med 2 mars 2015 och under ombyggnadstiden kommer Faktarummet att finnas tillgängligt i Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan på Kungsholmen. Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet.


Skrotningspræmie 2021

Stadsmuseet AHRBOM & PARTNER

Här kan du få veta massor om Stockholms historia, byggnader och befolk - ning.